Isoleren

Isoleren

Besparen op energie doe je in de eerste plaats door energieverliezen te beperken. Het (vergaand) isoleren van je woning is dan ook van groot belang, om zowel je CO2 afdruk te verlagen, alsook je energierekeningen aanzienlijk te verlagen. Let wel, slecht uitgevoerde isolatiewerken of ‘een beetje’ isoleren, zal u geen besparingen opleveren, noch in verbruik, noch in verwarmingskosten. Voldoende dik, luchtdicht en professioneel isoleren is steeds de boodschap. Raadpleeg bij twijfel een deskundig aannemer of architect.
Kies waar mogelijk voor ecologische isolatiematerialen, daar die vaak een lagere CO2 afdruk hebben. Voor meer energieadvies kan u steeds terecht bij BAS . Voor advies over ecologisch isoleren en bouwen, kan u terecht bij Vibe vzw .
De inspanningen zijn opgelijst volgens de kostprijs, gaande van een laag, naar hoger budget:

 1. Plaats radiatorfolie
  radiatorfolieReflecterende folie die achter de radiator wordt geplaatst, zal vooral bij ongeïsoleerde muren, een groot effect hebben op het verbruik van de verwarming (Bij goed geïsoleerde buitenmuren is dit rendement veel minder uitgesproken.) De folie die bestaat uit een dunne laag EPS en een zilverkleurige reflecterende folie weerkaatst de stralingswarmte die door de radiator wordt geproduceerd, terug richting de radiator en voorkomt zo dat die radiator wordt afgekoeld door de koude wand. Let wel, dit werkt enkel voor het reflecteren van de straling van de radiator en kan niet gebruikt worden om wanden of daken te isoleren (ondanks dat hier wel reclame mee gemaakt wordt ).
 2. Isoleer uw dak …. 
  Het isoleren van het dak van een woning is op vlak van isoleren de belangrijkste en eerste inspanning die moet uitgevoerd worden. Wij raden aan te isoleren voor een minimale R-waarde van  4,5 m²K/W. Er is een groot verschil tussen het energieverlies via uw dak of via de muren & vloeren. Uw muren en vloeren hebben namelijk een vrij grote dikte en de daarmee gepaarde warmte-opslagcapaciteit. Uw dak bestaat slechts uit een zeer dun onderdak (niet altijd aanwezig) en de dakbedekking (levert geen bijdrage aan de isolatiewaarde). Zonder onderdak isoleren heeft geen enkel nut. Indien uw dak nog geen onderdak heeft zal het vervangen van de dakbedekking nodig zijn waarbij u indien mogelijk best een onderdak uit houtvezelplaten plaatst. Indien uw dak wel al over een onderdak beschikt, beschikt dit niet alleen niet over de warmte-opslagcapaciteit van uw muren en vloeren, maar is deze ook niet luchtdicht. Luchtdichtheid is echter van wezenlijk belang, want zo houdt u de koude lucht buiten. Wanneer u het dak laat isoleren is het dan ook van groot belang dat het (bestaande) onderdak zo goed mogelijk luchtdicht gemaakt wordt, waarna de geplaatste isolatie altijd (!) moet afgewerkt worden met een volledig luchtdicht afgewerkt dampscherm. De isolatie moet altijd aansluiten met het onderdak en dampscherm. Er mag nooit een luchtlaag gevormd worden tussen isolatie en onderdak. Het plaatsen van isolatieplaten tegen het bestaande dakgebinte is dan ook niet toegestaan (dit wordt echter wel door sommige bedrijven aangeboden). Kies in geen geval voor het spuiten van Polyurethaan (PUR / PU), daar de CO2 afdruk van dit materiaal het energieverbruik overstijgt. In het algemeen raden wij isolatie op basis van polyurethaan af wegens zeer vervuilend en potentieel schadelijk voor de gezondheid van de bewoner.
 3. Plaats hoogrendementsglas
  Naast het isoleren van het dak is het vervangen van oude beglazing door hoogrendementsglas (HR-glas) de belangrijkste inspanning die je kan leveren om je woning energiezuiniger te maken. Je verliest dan ook de meeste warmte langs het dak en de ramen. HR-glas heeft een maximale U-waarde van 1,1 W/m²K., maar er bestaat nog beter isolerende beglazing tot 0,3 W/m²K.  Houdt rekening dat niet alleen de isolerende waarde (U-waarde) van de beglazing van belang is, maar ook die van het schrijnwerk, alsook de kwaliteit van de luchtdichting en plaatsing. Probeer de vervanging van ramen en deuren gelijktijdig uit te voeren, met het plaatsen van gevelisolatie en zorg er voor dat die gevelisolatie volledig en onverminderd aansluit met het nieuw geplaatste schrijnwerk.
 4. Gevelisolatie
  Het aanbrengen van gevelisolatie is één van de minder voor de hand liggende isolatiewerken. Bij het aanbrengen van gevelisolatie (of zelfs het isoleren van een gevel langs de binnenzijde) is het rendement van deze inspanning voor een groot deel afhankelijk van de aansluiting met de dakisolatie, vloerisolatie en ramen en deuren. Wanneer hier te weinig aandacht aan besteed wordt zal u niet alleen een zeer teleurstellend rendement hebben van uw isolatie, maar loopt u ook risico op vochtschade. Bij zowel nieuwbouw als verbouwing dient hier extra aandacht aan besteed te worden door architect en aannemer. Werk daarom steeds samen met een aannemer en/of architect die hierover de nodige bijkomende scholing heeft genoten. Indien echter aan alle nodige voorwaarden is voldaan, zal gevelisolatie, in combinatie met HR-glas een grote meerwaarde betekenen, op vlak van energiebesparing en comfort.
 5. Vloerisolatie
  Het isoleren van de vloer (van het gelijkvloers) zal een enorme meerwaarde bieden op vlak van comfort en indien u uw woning doordacht en volledig isoleert, is dit een absolute must om een energiezuinige woning te bekomen. Deze inspanning wordt dan ook voornamelijk uitgevoerd bij nieuwbouw of een grondige en energiezuinige renovatie. Wij willen hier wel meteen opmerken dat het spuiten van Polyurethaan (of PUR / PU) uit den boze is. Niet alleen is dit een zeer vervuilend product, met een potentieel kankerverwekkende werking en andere gezondheidsrisico’s, maar men dient ook rekening te houden dat bij gespoten PUR er CO2 als drijfgas wordt gebruikt. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij productie, transport, plaatsing en afbraak (einde levensduur) zal vaak de CO2 reductie door energiebesparing overstijgen. Dit maak dat het spuiten van PUR eerder bijdraagt aan de klimaatsverandering. Wij raden het gebruik van dit product dan ook steevast af.
 6. Passief of energieneutraal bouwen
  Als u van plan bent een nieuwbouw te plaatsen is het meer dan de moeite waard om een passiefwoning te overwegen. Een correct gebouwde passiefwoning zal een energieverbruik (voor verwarming) hebben van minder dan 15 kwh/jaar per m². Dit maakt dat een passiefwoning met een zeer beperkte hoeveelheid energie kan verwarmd worden. In principe hebt u geen extra verwarmingssysteem meer nodig en kunt u een centraal verwarmingssysteem volledig elimineren. Wie dan toch nog extra warmte wil kunnen generen, kan kiezen voor systemen met een zeer laag energieverbruik of gebruik maken van gedeelde systemen, zoals  een lokaal warmtenet. Wil u nog verder gaan door ook uw eigen elektriciteit en warm water te produceren door middel van een zonneboiler, PV panelen (zonne-panelen), warmtepomp of andere, dan kunt u van uw passiefwoning een energieneutrale woning maken die zelfvoorzienend is op vlak van energie en dus geen aansluitingen voor elektriciteit of aardgas nodig heeft. Dit alles vergt uiteraard een extra kost, maar die wordt gecompenseerd door het lage of afwezige energieverbruik. Ook bestaan er nog steeds premies die de extra investeringen gedeeltelijk compenseren.

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be