Verwarming en warm water

Verwarming en warm water

Het verwarmen van woningen en de productie van warm water gebeurt in Brugge grotendeels met aardgas,  stookolie en elektrisch. Aardgas genereert hier veruit de grootste CO2 uitstoot, met 118.915 ton CO2/jaar. Om deze uitstoot naar beneden te halen zal o.a. sterk op isolatie moeten ingezet worden. Hier zijn echter alvast wat tips om op uw verwarmingskosten (en warm water) te besparen. De inspanningen zijn opgelijst volgens de kostprijs, gaande van een laag, naar hoger budget:

 1. Vermijd elektrisch verwarmen
  Zowel voor de verwarming, als voor het opwekken van warm water vermijd u best zo vaak mogelijk het gebruik van elektrische radiatoren en boilers. Bij de productie en het transport van elektriciteit gaat zeer veel energie verloren. Als de geproduceerde stroom dan ook nog eens van een steenkoolcentrale of dieselcentrale komt, dan spreken we al gauw over een zeer grote C02 voetafdruk. Elektrisch verwarmen en opwarmen van water is dan ook zeer inefficiënt en dient waar mogelijk zo veel mogelijk vermeden te worden.
 2. Isoleer de leidingen van uw verwarming en warm water.
  Het isoleren van de leidingen voorkomt dat er verliezen optreden, voor het water uw radiatoren of uw warmwaterkraan hebben bereikt. Ook leidingen die in de grond of muren zijn ingewerkt, zullen mits een isolerende laag rond de buizen, veel minder energie verliezen naar de omgeving.
 3. Plaats debietregelaars op uw kranen of draai de schell kraan meer toe.
  In de handel zijn eenvoudige debietregelaars te verkrijgen, die het water  dat uit de kraan komt, beperken. Heel wat kranen hebben een debiet dat veel hoger ligt dan eigenlijk nodig is. Het bepreken van het debiet van de kranen kan jaarlijks heel wat water en dus ook warm water besparen. Deze debietregelaars hebben het voordeel dat u weet welk debiet er exact nog door loopt. Spaardouchekoppen die uiteraard ook uw warmwaterverbruik beperken, bevatten reeds zo’n debietregelaar. Als (kosteloos) alternatief kunt u echter ook de scheel kraan onder uw lavabo wat meer dichtdraaien om zo het debiet te regelen.
  debietregelaar schell kraan
 4. Beperk de lengte van de leidingen
  Als u verbouwt of een nieuwe woning bouwt, kunt u de warmteverliezen van uw warmwaterleidingen, alsook die van uw zonneboiler e.d. best beperken tot een minimum. Het is dan ook altijd interessant om bij het ontwerp de keuken en badkamer zo dicht mogelijk bij de gasketel, warmtepomp, zonneboilervat e.d. te plaatsen. Het bundelen van de ‘vochtige’ ruimtes rond de technische ruimte levert bovendien besparingen op voor de installatie van een ventilatiesysteem en spaart uiteraard ook kosten ui op aan-en afvoerleidingen.
 5. Plaats radiatorfolie
  radiatorfolieReflecterende folie die achter de radiator wordt geplaatst, zal vooral bij ongeïsoleerde muren, een groot effect hebben op het verbruik van de verwarming (Bij goed geïsoleerde buitenmuren is dit rendement veel minder uitgesproken.) De folie die bestaat uit een dunne laag EPS en een zilverkleurige reflecterende folie weerkaatst de stralingswarmte die door de radiator wordt geproduceerd, terug richting de radiator en voorkomt zo dat die radiator wordt afgekoeld door de koude wand. Let wel, dit werkt enkel voor het reflecteren van de straling van de radiator en kan niet gebruikt worden om wanden of daken te isoleren (ondanks dat hier wel reclame mee gemaakt wordt !).
 6. Thermostaat & thermostatische kranen
  Hebt u een verwarmingsketel, dan hebt u ongetwijfeld ook al een thermostaat. Belangrijk om weten is dat u best de thermostaat in de woonkamer plaatst of in de ruimte waar u het meest vertoeft. Zo is die ruimte steeds de warmste en worden ruimtes die weinig of niet gebruikt worden niet onnodig verwarmd. Voor de overige ruimtes plaatst u best thermostatische radiatorkraan2kranen op uw radiatoren. Zo kunt u per ruimte de temperatuur bepalen en opnieuw voorkomen dat die ruimtes onnodig verwarmd worden. Veel mensen weten echter niet goed hoe een thermostatische kraan werkt. Het sterretje (*) is de vorststand en voorkomt dat uw leidingen zouden bevriezen. De cijfers 1 t.e.m. 5 geven een indicatie van de gewenste temperatuur. Zo komt stand 2 overeen met ongeveer 16°C en stand 3 met 20°C. Stand 4 is al een tropische 24°C. De meeste woningen zijn dan ook voldoende verwarmd met de kranen op stand 3.
 7. Hoogrendementsketels
  Voor zowel gas als stookolie bestaan er al vrij lang hoogrendements- condensatieketels (HR+). Wie kan vervangt echter best zijn stookolieketel door een HR gasketel, daar deze een lagere C02 uitstoot hebben en ook minder fijn stof en andere schadelijke deeltjes uitstoten. Het plaatsen van een HR+ gasketel vergt dan wel een investering van een paar duizend euro, u kunt met een goed afgeregelde ketel al gauw heel wat uitsparen op uw gasverbruik. Via de Brugse verbeteringspremie kunt u echter een aanzienlijk deel van deze investering terug krijgen. Let wel ! Laat de ketel altijd installeren door een erkend installateur, die het vermogen van uw ketel duidelijk op voorhand bepaalt aan de hand van de radiatoren en de woning. Laat nooit zomaar een ketel plaatsen zonder voorafgaand te weten hoeveel kW deze moet produceren. Een slecht gedimensioneerde condensatieketel zal mogelijks geen besparingen opleveren.
 8. Zonneboiler
  Zonneboilers zijn ondertussen vrij goed ingeburgerde technologie waar al decennia lang ervaring is opgedaan. Het is  dan ook op dit moment dé technologie voor hernieuwbare energie met het hoogste rendement (tot 75%). Er bestaan heel wat verschillende types zonneboilers, zoals vlakke plaat collectoren, glazen buizen (niet altijd vacuüm !) leegloopsystemen, … die zonneboilerallen een groot deel tot bijna 100% van het sanitair warm water kunnen produceren. De tech-nologie die echter het hoogste rendement genereert en daardoor ook makkelijker ruimte biedt om ook uw CV water bij te verwarmen (of vloer-verwarming te sturen) zijn de panelen met vacuümbuizen. Indien mogelijk kiest u daar dan ook best nog eens voor een systeem zonder glycol of andere anti-vries vloeistof, daar deze middelen vaak zeer giftig en milieubelastend zijn. Heel wat moderne zonneboilers hebben bovendien een sturingssysteem dat aan uw gasketel verbonden kan worden om het opwarmen met gas zo lang mogelijk uit te stellen op bewolkte dagen (na de middag weer volop zon en dan pas opwarmen met zonneboiler).
 9. Warmtepompen en pelletkachels
  De impact van deze technologieën op de uiteindelijke CO2 uitstoot hangen zeer sterk af van de kwaliteit van de installatie. Zo is de dimensionering en correcte plaatsing en toepassing van een warmtepomp enorm belangrijk om een echte CO2 winst te genereren. Pelletkachels, houtkachels e.a. hebben ook zeer sterk uiteenlopende CO2-voetafdrukken en ook de kwaliteit van de brandstof is hier van groot belang. Deze technologieën raden wij dan ook eerder af wegens de te beperkte impact en de grote hoeveelheid onzekerheden op vlak van CO2 reductie.

 

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be