Steun Klimaatzaak !

Steun Klimaatzaak !

klimaatzaak“Omdat we geen farewell party willen organiseren. Omdat we de toekomst van onze kinderen, ons milieu en onze economie willen vrijwaren.”

 

Dat is de slogan die te lezen staat op de website van Klimaatzaak.

De oprichters van vzw Klimaatzaak zijn een groep verontruste burgers uit de media-, bedrijfs-, wetenschappelijke- en kunstwereld, die allen uit persoonlijke naam handelen. De Belgische overheden komen niet vrijwillig tegemoet aan onze eisen en daarom is Klimaatzaak samen met bijna 9.000 mede-eisers een rechtszaak opgestart in april 2015.

Op deze manier wil Klimaatzaak de Belgische overheden via gerechtelijke manier dwingen om de gemaakte beloftes omtrent klimaatbeleid uit te voeren en de nodige inspanningen te leveren die België moet leveren om een internationale inspanning in de strijd tegen de klimaatsverandering mogelijk te maken. klimaatzaak 2Enkel als alle landen (met een aanzienlijke CO2 uitstoot) zich de nodige ambitieuze klimaat- doelstellingen opleggen en ook effectief uitvoeren maken we kans om het tij nog te keren. Op dit moment blijft de Federale, Vlaamse en Waalse regering ernstig in gebreke en is er van een vergaand klimaatbeleid nog geen sprake. Gemaakte beloftes worden niet nagekomen, fondsen worden niet vrijgemaakt en broodnodige, nieuwe maatregelen blijven uit. Net als Urgenda, met hun succesvolle rechtzaak tegen de Nederlandse overheid, wil Klimaatzaak daarom onze overheden dwingen om in actie te komen en de nodige maatregelen af te kondigen.

Na jaren van groeiende druk vanuit de publieke opinie, de bedrijfswereld, de vakbonden, natuur-en milieuorganisaties blijkt echter dat onze Vlaamse en federale politici niet uit eigen beweging aan een ambitieus klimaatplan zullen werken. Een initiatief als Klimaatzaak is dan ook meer dan ooit broodnodig !

Steun daarom nu de Klimaatzaak met een gift of wordt mede-eiser en help zo een ambitieus klimaatbeleid af te dwingen van onze overheden.

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be