Energiecoöperatie CoopStroom

Energiecoöperatie CoopStroom

Eerst dit : Wat is een energiecoöperatie ?

Onze missie

Het doel van CoopStroom is om in West- en Oost Vlaanderen lokaal energie te produceren dat vervolgens rechtstreeks aan de inwoners van Brugge en omstreken verkocht zal worden. Maar het gaat verder dan dat. CoopStroom is een échte burgercoöperatie, waar u, als coöperant niet alleen klant bent, maar ook mede-eigenaar van de coöperatie. U zult beslissingsrecht hebben en medezeggingschap in de projecten, investeringen, het uitkeren van de dividenten, enz. . De coöperanten zullen 100% groene stroom geleverd krijgen, aan een lage en bovenal vaste prijs én u zult een jaarlijs divident uitgekeerd krijgen, gezien u als coöperant ook aandeelhouder bent. U deelt m.a.w. mee in de winst van het bedrijf én u verlaagt uw energiefactuur én u krijgt een vaste, lage prijs én u krijgt 100% groene stroom én u krijgt medezeggingschap !

Daarnaast zal de coöperatie ook klaar staan om u te helpen uw woning energie-zuiniger te maken, met volwaardig professioneel advies en begeleiding, zodat u zich niet hoeft af te vragen of uw aannemer, architect, … u de beste oplossingen heeft geboden, maar u dankzij professioneel advies zelf de juiste beslissingen kunt nemen.

We hebben hierbij tevens oog voor het sociale, het maatschappelijke en het educatieve  aspect. Daarom is CoopStroom een rescoop , waar ecologische en sociale principes de basis vormen. Over gans Europa bestaan reeds meer dan 3000 goed werkende rescoop’s.
Net daarom onderschrijven wij ook de ICA principes die deze waarden vertegenwoordigen.

Meer info over wat een rescoop is.

Onze visie

Kernachtig luidt deze: Energie in eigen hand krijgen, van de energieconsument een energie(co)producent maken.

Onze kernwaarden zijn dan ook:

  • lokaal op het terrein aanwezig zijn en actief participeren;
  • eerlijke en neutrale informatie verschaffen;
  • persoonlijke contacten leggen en onderhouden;

Hoe zullen we stroom produceren ?

We kiezen voor 100% groene en hernieuwbare energie. Voor onze eerste projecten kiezen we voor zonne-energie, op daken van scholen, bedrijven, particulieren, enz. . We doen dit omdat we op deze manier snel een betrouwbaar en goed resultaat bekomen. Energie uit de zon is één van de meest betrouwbare energiebronnen en we zullen ook in de toekomst daar blijven op inzetten. Naarmate de coöperatie verder evolueert zullen andere energiebronnen zoals wind, waterkracht, geothermie of andere ook tot de mogelijkheden behoren. Ook warmtenetten of andere intelligent oplossingen zullen tot de mogelijkheden behoren.

Lokale economie stimuleren

Niet alleen zullen we onze stroom lokaal produceren, in of rond Brugge, maar we zullen ook maximaal gebruik maken van lokale leveranciers, installatiebedrijven, ingenieurs, enz. . Waar de projecten dit toestaan willen we ook zo veel mogelijk gebruik maken van sociale tewerkstelling. Ook voor onze projecten rond energiebesparing e.a. kiezen we er resoluut voor om met Brugse bedrijven en mensen samen te werken.

Verantwoord ondernemen

Een coöperatie heeft verantwoord ondernemen doorgaans diep in de waarden verankerd. Concreet betekent dit dat we niet zullen aanvaarden dat voor onze projecten materialen gebruikt zullen worden, afkomstig van landen of bedrijven waar arbeiders worden uitgebuit of waar de impact van de productie op natuur- en milieu genegeerd wordt. We kiezen er voor eerlijke verloning en arbeidsvoorwaarden en strenge milieuvoorschriften voor al onze leveranciers.

Wat is het verschil met een coöperatie van een grote leverancier ?

Grote bedrijven zoals Engie Electrabel, Eneco, Aspiravi, … bieden ook de mogelijkheid om coöperant te worden in (vaak) groene energieprojecten. Hier draagt de coöperant echter slechts een klein deel van de nodige centen aan en bent u als coöperant geen volwaardig mede-eigenaar en hebt u geen beslissingsrecht. U kunt zich geen kandidaat stellen voor het bestuur, noch kunt u mee bepalen wat de prijs van de geleverde stroom moet zijn, waar de winst naar toe gaat of welk divident er zal uitgekeerd krijgen. Dergelijk systeem heet een financiële coöperatie en dient nog steeds de belangen van die bedrijven en banken. Bij een Rescoop, zoals die van ons, is het verhaal helemaal anders. Als coöperant wordt u mede-eigenaar van de coöperatie, u krijgt beslissingsrecht en kunt zich kandidaat stellen voor het bestuur. U bepaalt mee de prijs van de stroom en bepaalt mee welk divident er uitgekeerd wordt. U kan mee de toekomst van het bedrijf uitstippelen en wordt steeds correct en eerlijk op de hoogte gehouden. Het veel lagere winstmodel levert u goedkopere stroom aan een échte (!) vaste prijs op en de winsten die gemaakt worden worden terug in de lokale economie gepompt, in plaats van die weg te sluizen naar buitenlandse hoofdkantoren en aandeelhouders.

Een groot verschil dus, maar beiden toch coöperaties. Laat u vooral niet misleiden …

Waarom een energiecoöperatie ?

Over de hele wereld worden coöperaties opgericht als reactie tegen de groeiende macht van grote bedrijven en overheden. Dit word mede gevoed door het groeiend ongenoegen over de vaak onvoldoende kwaliteit van producten en diensten die grote bedrijven en overheden leveren. Coöperaties geven de burger de kans om opnieuw beslissingen in eigen handen te nemen. Voor energiecoöperaties houdt dit in dat de burger terug controle krijgt over haar of zijn energiefactuur en mee de toekomst van de (lokale) energievoorziening kan bepalen. Door de sterke stijging in het aantal coöperaties kan de burger ook haar of zijn stem laten horen als partner bij beleidsbeslissingen. Hoe meer coöperanten, hoe meer stemmen, hoe meer invloed. Steeds meer politici en politieke partijen zien ook in dat meer inspraak van de burger nodig is. Dit gebeurt o.a. onder druk van de coöperaties. Willen we de controle over onze toekomst niet volledig verliezen dan zijn meer burgerinitiatieven zoals coöperaties, maar ook vzw’s, ngo’s, … nodig.

Meer informatie

Wil je coöperant worden of wil je actief mee helpen aan de uitbouw van dit Brugse project ?
Wil je gewoon meer informatie of wil je jouw kennis of ideeën met ons delen ?
Wil je een info-sessie over de coöperatie houden bij jouw vereniging, bedrijf of buurt ?

Dat kan allemaal ! Stuur ons een bericht naar info@coopstroom.be.

 

Rescoop België
Rescoop Vlaanderen

 

Vragen ? info@coopstroom.be