Hoe wordt de waarde van mijn dividend berekend ?

Hoe wordt de waarde van mijn dividend berekend ?

De Algemene Vergadering beslist of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die Algemene Vergadering. Een voorbeeld. U hebt één aandeel. U was het hele jaar aandeelhouder. Het dividend is 4%. Uw dividend bedraagt 10 euro, want dat is 4% van 250 euro. Of nog: u bent 73 dagen aandeelhouder, dus een vijfde deel van het jaar, u kocht uw aandeel op 20 oktober. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro. Dit is de formule: (x% van 250) x aantal dagen, te delen door 365. Als erkende coöperatie keert CoopStroom maximaal 6% uit.

Vragen ? info@coopstroom.be