Hoe kan ik mij kandidaat stellen voor de raad van bestuur ?

Hoe kan ik mij kandidaat stellen voor de raad van bestuur ?

CoopStroom CVBA so is opgericht in 2017. De eerste 3 jaar is er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oprichters.
Hierdoor blijft het bestuur in de eerste 3 jaar bij de oprichtende vennoten. Na deze periode wordt het bestuur open gesteld voor alle vennoten (of aandeelhouders) en kunt u zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur.
U kan zich voorafgaand aan de algemene vergadering kandidaat stellen door een brief of mail te sturen t.a.v. de raad van bestuur, of uw kandidatuur bekend te maken op de algemene vergadering zelf.
De duur van het mandaat van een bestuurder is 3 jaar. De bestuurder is na het verlopen van haar of zijn mandaat herverkiesbaar. Het mandaat van een bestuurder is niet bezoldigd.

 

Vragen ? info@coopstroom.be