Wanneer wordt mijn dividend uitbetaald ?

Wanneer wordt mijn dividend uitbetaald ?

De statutaire Algemene Vergadering, elk jaar de derde zaterdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het wettelijke maximum is 6% omdat CoopStroom een erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij u het anders hebt aangeven.

Vragen ? info@coopstroom.be