Wat gebeurt er met het aandeel bij overlijden ?

Wat gebeurt er met het aandeel bij overlijden ?

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt drie documenten naar CoopStroom:

1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

  • als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
  • als CoopStroom het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3. Het originele aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur.

Vragen ? info@coopstroom.be