Wat gebeurt er met het geld dat ik investeer ?

Wat gebeurt er met het geld dat ik investeer ?

 

Uw investering in CoopStroom cvba word uitsluitend gebruikt om projecten rond hernieuwbare energie of energiebesparing te bekostigen. Op dit moment investeert CoopStroom vooral in zonnepanelen, die op daken van bedrijven of organisaties geplaatst worden. De gegenereerde stroom wordt rechtsreeks aan de eigenaar van het gebouw verkocht. Deze bedrijven hebben een groot energieverbruik en op deze manier kan al snel een grote CO2 besparing gerealiseerd worden. De installaties blijven 20 jaar lang eigendom van de coöperatie en genereren in die tijd de nodige winst om uw dividend uit te betalen en nieuwe investeringen op vlak van energiebesparing of groene energie te bekostigen. CoopStroom is overigens een coöperatie met een sociaal oogmerk, wat betekent dat een deel van onze winst naar sociaale of ecologisch bewogen projecten gaat. Het bestuur van de coöperatie bestaat volledig uit vrijwilligers, die geen vergoeding krijgen (of kunnen krijgen) voor hun werk. Naast de coöperanten zijn er geen aandeelhouders of andere, die winst uit het bedrijf kunnen halen. De winst gaat voor 100% naar de coöperanten, de projecten en het sociaal oogmerk.
CoopStroom werkt ook rond zonne-energie projecten voor particulieren en windenergie projecten die in de toekomst gerealiseerd zullen worden.

Vragen ? info@coopstroom.be