Onze missie en visie

Onze missie en visie

Onze missie

Het doel van CoopStroom is om in West- en Oost Vlaanderen lokaal energie te produceren dat vervolgens rechtstreeks aan de inwoners van Brugge en omstreken verkocht zal worden. Maar het gaat verder dan dat. CoopStroom is een échte burgercoöperatie, waar u, als coöperant niet alleen klant bent, maar ook mede-eigenaar van de coöperatie. U zult beslissingsrecht hebben en medezeggingschap in de projecten, investeringen, het uitkeren van de dividenten, enz. . De coöperanten zullen 100% groene stroom geleverd krijgen, aan een lage en bovenal vaste prijs én u zult een jaarlijs divident uitgekeerd krijgen, gezien u als coöperant ook aandeelhouder bent. U deelt m.a.w. mee in de winst van het bedrijf én u verlaagt uw energiefactuur én u krijgt een vaste, lage prijs én u krijgt 100% groene stroom én u krijgt medezeggingschap !

Daarnaast zal de coöperatie ook klaar staan om u te helpen uw woning energie-zuiniger te maken, met volwaardig professioneel advies en begeleiding, zodat u zich niet hoeft af te vragen of uw aannemer, architect, … u de beste oplossingen heeft geboden, maar u dankzij professioneel advies zelf de juiste beslissingen kunt nemen.

We hebben hierbij tevens oog voor het sociale, het maatschappelijke en het educatieve  aspect. Daarom is CoopStroom een rescoop , waar ecologische en sociale principes de basis vormen. Over gans Europa bestaan reeds meer dan 3000 goed werkende rescoop’s.
Net daarom onderschrijven wij ook de ICA principes die deze waarden vertegenwoordigen.

Meer info over wat een rescoop is.

Onze visie

Kernachtig luidt deze: Energie in eigen hand krijgen, van de energieconsument een energie(co)producent maken.

Onze kernwaarden zijn dan ook:

  • lokaal op het terrein aanwezig zijn en actief participeren;
  • eerlijke en neutrale informatie verschaffen;
  • persoonlijke contacten leggen en onderhouden;

Hoe zullen we stroom produceren ?

We kiezen voor 100% groene en hernieuwbare energie. Voor onze eerste projecten kiezen we voor zonne-energie, op daken van scholen, bedrijven, particulieren, enz. . We doen dit omdat we op deze manier snel een betrouwbaar en goed resultaat bekomen. Energie uit de zon is één van de meest betrouwbare energiebronnen en we zullen ook in de toekomst daar blijven op inzetten. Naarmate de coöperatie verder evolueert zullen andere energiebronnen zoals wind, waterkracht, geothermie of andere ook tot de mogelijkheden behoren. Ook warmtenetten of andere intelligent oplossingen zullen tot de mogelijkheden behoren.

Lokale economie stimuleren

Niet alleen zullen we onze stroom lokaal produceren, in of rond Brugge, maar we zullen ook maximaal gebruik maken van lokale leveranciers, installatiebedrijven, ingenieurs, enz. . Waar de projecten dit toestaan willen we ook zo veel mogelijk gebruik maken van sociale tewerkstelling. Ook voor onze projecten rond energiebesparing e.a. kiezen we er resoluut voor om met Brugse bedrijven en mensen samen te werken.

Vragen ? info@coopstroom.be