Promoten aanleg groendaken

Promoten aanleg groendaken

KlimaatPodium-Final3.1

De aanleg van groendaken is een belangrijk zowel middel in de strijd tegen de klimaatverandering, als in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Groendaken zijn een heel belangrijk middel in de strijd tegen de klimaatverandering. In de lage landen zal de komende jaren en decennia het in de zomer warmer en natter worden. Groendaken helpen de extra hoeveelheid regenwater bufferen en helpen stadskernen en individuele gebouwen afkoelen in de zomer.
Daarnaast helpen groendaken ook in de strijd tegen de verminderende biodiversiteit en nemen ze naast CO2 ook heel wat fijn stof op. U kunt ons meer uitgebreid dossier lezen via deze link. De belangrijkste voordelen op vlak van klimaatverandering leest u hier :

Waterberging

CO2 en fijn stof captatie

Afkoelen woningen en stadskernen in de zomer

 

 

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be