Onze visie

Onze visie

KlimaatPodium-Final3.1

1. Omschrijving Klimaat Podium Brugge vzw

Het Klimaat Podium Brugge vzw is een burgerinitiatief. Wij streven naar een klimaatneutrale regio. We doen dit door in te zetten op een transitie op vlak van mobiliteit, energie, deeleconomie, korte keten, natuurbeleid, cyclische economie, …

2. Waarom?

In het ecosysteem van onze planeet zijn er een aantal ‘stromen’. Ook onze maatschappij maakt gebruik van en heeft invloed op deze stromen. Daarnaast zien we ook hoe het ruimtegebruik en de omgang met onze medemens invloed heeft op het ecosysteem en het klimaat.

3. Visie en doelen

De toekomst die het Klimaat Podium Brugge vzw voor ogen heeft, is:

een aangenaam leven voor elke Bruggeling, nu en later, in een aangename stad binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet.

Om dit te bereiken streven we naar een verlaging van de ecologische voetafdruk van burgers, bedrijven en overheden binnen de regio Brugge. Het einddoel is een leefbaar Brugge, klimaatneutraal, ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardig.

Dit alles wordt vertaalt in 3 pijlers:

4. Werking

Deze drie pijlers geven de lange termijn visie weer die een invulling krijgt in de werking. De werking omslaat meerdere domeinen, maar wil zoveel mogelijk concrete acties opzetten en ondersteunen. Om het eenvoudig te houden, maken we het SOBER:

  • Sensibiliseren
  • Ondersteunen
  • Bedenken
  • Enthousiasmeren
  • Realiseren

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be