Waarom ?

Waarom ?

KlimaatPodium-Final3.1

Waarom willen we de strijd aanbinden tegen de klimaatsverandering ?

 

Het heeft ongetwijfeld nog maar weinig nut u uit te leggen wat klimaatverandering (of klimaatopwarming) is. We worden er al meer dan een decennium mee bestookt en hebben er allemaal toch al op z’n minst van gehoord. Maar hoewel we dit probleem wel kennen, is het aantal mensen dat een echt inzicht heeft gekregen in de oorzaken en gevolgen ervan nog vrij beperkt. Dit heeft als gevolg dat het probleem nog vaak sterk onderschat wordt en dat daardoor ook de nodige politieke beslissingen die een antwoord moeten bieden, nog steeds voor een groot deel uitblijven.

Dat dit moet veranderen is niet alleen in het belang van de natuur, van planten en dieren die op het punt staan uit te sterven, koraalriffen die verdwijnen en vegetatiezones die opschuiven. Neen, klimaatverandering heeft een grote impact hebben op elk levend wezen op deze aardbol, zonder uitzondering. Willen of niet, we zullen allemaal te maken krijgen me de gevolgen. En die gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn.

Smeltend zee-en landijs.

Smeltende gletsjers zorgen voor een almaar stijgende zeespiegel, wat een grote bedreiging vormt voor kustgebieden, eilanden en atolen.sea_ice Maar ook de beschikbaarheid van drinkbaar, zoet water komt hiermee ernstig in het gedrang. Meer zoet water in onze oceanen kan ook de warme-golfstroom die voor de gematigde, warme, Europese temperaturen zorgt, in het gedrang brengen.Nu al, zorgen een hogere zeespiegel, gecombineerd met hoogtij en stormvloed voor een zeer ernstige bedreiging van heel wat kuststeden, zoals New York, Venetië, Calcutta of Jakarta, maar ook Brugge. Ook steden die aan de monding van een grote rivier liggen, zoals Londen lopen een steeds groter risico op zware overstromingen. In 2013 bracht orkaan Sandy deze ontnuchterende boodschap al tot de voordeur van vele New-Yorkers.

Stijgende temperaturen oceanen.

Samen met het smelten van de ijsmassa’s zorgen stijgende temperaturen van onze zeeën en oceanen niet alleen voor een stijgende zeespiegel, global-ocean-temperature-0-700mmaar ook voor meer en hevigere stormen. Het zeewater dat opwarmt zet uit, net als het kokende water in uw kookpot naar omhoog komt doordat het opwarmt en uitzet. Dit is dus een tweede factor die bijdraagt aan een stijgende zeespiegel. Maar warmer zeewater heeft een tweede, zeer ingrijpend gevolg. (tropische) Stormen of orkanen (= tyfoons en cyclonen) zoals Katrina in 2005 halen hun energie uit warme, vochtige lucht die ze tijdens hun tocht over de oceanen opzuigen. Hoe warmer de temperatuur van het water van deze oceanen, hoe meer kracht een orkaan kan opbouwen en hoe zwaarder de impact als ze land bereikt. Maar dit principe speelt zich niet alleen af bij tropische stormen. Steeds vaker zien we hevigere, intensere stormen voorkomen in niet tropische gebieden, ook bij ons (Pukkelpop 2011) zijn stormen de afgelopen 15 jaar opvallende heviger en gevaarlijker geworden.

Verdwijnen landbouwgebieden.

Nu al hebben grote delen van o.a. Australië, Afrika en Azië te kampen met de gevolgen van grote droogtes of overstromingen. Aanhoudende, jarenlange droogtes hebben grote delen van Australiës landbouwgebied omgetoverd tot onleefbare, oncultiveerbare gebieden. De Saharah en Sahel breiden verder uit, ten kosteSahara_satellite_hires van landbouw-en leefgebied. Maar ook in de verenigde staten, Zuid-Amerika en het midden Oosten verdwijnt steeds meer land-bouwgebied. Maar ook overstromingen kunnen landbouwgebieden vernietigen, door het wegspoelen van de vruchtbare toplagen of doordat de regens niet langer gespreid komen, maar doordat hevige, langdurige buien, afwisselen met abormaal lange periodes van droogtes, waardoor die gebieden met zowel droogtes al overstromingen te kampen krijgen. Dit zorgt op zijn beurt dan weer voor conflicten en oorlog.

Smeltende permafrost en andere kantelpunten.

Er wordt bijna steevast gesproken over CO2 als het over de klimaatverandering gaat. CO2 is dan wel één van de belangrijkste broeikasgassen, het is zeker niet het enige en absoluut niet het sterkste broeikasgas. Andere broeikasgassen zijn o.a. Cfk’s, waterdamp, stikstofoxiden, … . Methaan (CH4), wat wij kennen als aardgas, is ook zo’n broeikasgas en genereert een 28x sterker broeikaseffect dan CO2. Heel wat van die methaan zit gevangen permafrostop de bodem van meren, zeeën en in de permafrost. Permafrost is bodem die het ganse jaar door bevroren is. Gassen en vloeistoffen die in die bodem zitten, zitten daar gevangen en kunnen niet weg. Over de loop van vele duizenden jaren heeft zich in die bodem methaan opgehoopt, door o.a. de rottingsprocessen van dode planten en dieren. Als gevolg van de opwarming van de aarde, begint nu heel wat van die permafrost, voor het eerst in duizenden jaren te dooien en komt de methaan die er in opgeslagen zit vrij. Gezien methaan een veel sterker broeikasgas is dan CO2, zorgt die vrijgekomen methaan voor een zeer plotse verhoging van het broeikaseffect. Als de opwarming van de aarde niet wordt teruggedrongen tot 1,5°C of minder, bestaat de kans dat er zo veel methaan in onze atmosfeer zal terecht komen dat het broeikaseffect onstuitbaar zal worden. Meer methaan in de lucht zal zorgen voor hogere temperaturen, wat zal zorgen voor meer smelten van permafrost, wat er dan weer voor zorgt dat nog meer permafrost ontdooit, …. . Indien alle methaan die in de permafrost zit opgeslagen zou vrijkomen in onze atmosfeer, zou onze planeet terecht komen in een uit de hand gelopen broeikaseffect en zou ze met termijn onleefbaar worden voor de mens.

Conflicten en vluchtelingen.

Eén van de meest recente conflicten, waar een duidelijke link met de klimaatsverandering te vinden is, is de burgeroorlog in Syrië. Hoewel u misschien niet meteen die link zou verwachten, is ze er wel degelijk. Syrië heeft de jaren, voorafgaand aan de start van de burgeroorlog (en nu nog steeds), te kampen gehad met aanhoudende droogtes, jaar na jaar. Dit had een enorme impact op de oogsten van de boeren op het platteland. Heel wat oogsten faalden of brachten te weinig op, waardoor een groot deel van de bevolking van het platteland haar toevlucht zocht in de steden. De Syrische overheid was daar niet alleen niet op voorzien, maar heeft ook nooit de nodige maatregelen getroffen om de problemen die met zo’n grote instroom naar de steden gepaard gaan, aan te pakken. Daar kwam dan ook nog eens bij dat door de slechte oogsten in eigen land, het merendeel van de voeding nu moest ingevoerd worden, met steeds hogere voedselprijzen tot gevolg. Dit was een ramp voor de mensen die van het platteland naar de steden waren getrokken en hun inkomen als boer verloren waren. De weg naar een stijgende armoede en de daarmee gepaarde onrust was gelegd. Het land en haar bevolking had al te lijden onder het bewind, maar de impact van de klimaatverandering maakte de situatie voor de Syriërs er alleen maar erger op en was de finale aanzet voor het conflict. Elders in de wereld spelen gelijkaardige taferelen zich af en hoewel er zelden één enkele oorzaak is en de klimaatverandering dus ook niet altijd de hoofdoorzaak is, speelt ze in heel wat conflicten wereldwijd nu al een belangrijke rol als katalysator voor het ontstaan van conflicten, met o.a. een steeds groter wordende vluchtelingenstroom tot gevolg.

SyriaTimelineKelleyetal

Eco-systemen en ziektes.

Stijgende temperaturen zorgen voor warme zomers en winters, wat een immense impact heeft op ecosystemen. Vorst tijdens de winter houdt de verspreiding van ongedierte zoals muggen, vliegen, … onder duim. Warme winters zorgen voor minder sterft onder dit ongedierte en maakt een makkelijkere, mountain-pine-beetle-devastationsnellere verspreiding van ziektes mogelijk.
Het maakt het ook makkelijker voor exoten (niet-inheemse planten en dieren) om leef-gebied dat voorheen onleefbaar was voor hen in te nemen, met vaak vergaande ge-volgen voor de lokale flora en fauna. Zo hebben in Europa ondermeer de Es en in de Verenigde staten heel wat soorten dennen zwaar te lijden onder plagen van schimmels of insecten die daar voorheen niet voorkwamen of in toom werden gehouden door strenge winters. In de VS alleen al heeft de ‘Pine beattle’ een ware slachting aangericht onder heel wat soorten dennen met massale bomsterfte tot gevolg. Dit heeft niet alleen een grote ecologische impact, maar ook de economische impact op de houtindustrie is zeer groot.

En zo veel meer …

De klimaatsverandering heeft een enorme impact op onze leefwereld omdat het nu eenmaal een mechanisme is dat een wereldwijde impact heeft. Hier boven staan al een aantal belangrijke gevolgen opgesomd, maar de realiteit is dat de impact van dit probleem zo enorm is, dat het een invloed zal hebben op zowat elk onderdeel van onze samenleving en van deze planeet. In gebieden waar de permafrost aan het smelten is, worden gebouwen en wegen verwoest omdat de bodem er onder zacht wordt, koraalriffen sterven aan een alarmerend tempo af, doordat oceanen steeds zuurder worden door het stijgende gehalte CO2 (of koolzuurgas) in het water, de Amazone-rivier in het regenwoud in Zuid-Amerika heeft steeds vaker te kampen met een alsmaar dalende waterspiegel en grote delen van het oerwoud dreigen te verdrogen, … .

koraal roe-amazondrought

Er zijn m.a.w. meer dan redenen genoeg om de strijd tegen de klimaatsverandering aan te gaan en ze komen allemaal op hetzelfde neer : “Het behoud van onze levenswijze en onze natuurlijke hulpbronnen”.

Ook verschoten ?

Uw hulp is dan ook meer dan ooit nodig. Wereldwijd zorgen tienduizenden initiatieven zoals Klimaat Podium Brugge er voor dat het tij aan het keren is. Maar er is nog veel werk voor de boeg. Sluit je daarom vandaag nog bij ons aan als ook jij vindt dat het tijd wordt dat Brugge mee haar verantwoordelijkheid neemt.

 

Vragen ? info@klimaatpodiumbrugge.be